5/30/2013

Radniční novinky : tragikomický politický hanopis

Poděkování

Taken without permission of author, sorry, please be kind2me: http://www.wired.com/underwire/2013/04/pussy-riot-parole-denied/
Příležitost svobodně se vyjadřovat je sice nezbytně nutná pro jedince i pro společnost jako takovou, nicméně není tomu tak dávno, kdy tato základni lidská svoboda byla lidem (nejen) v naší zemi běžně odepírána, proto si předem samotného textu dovolím krátké a velmi obecné poděkování všem aktivistům a slušným lidem, kteří bojují za svobodu slova a volné šíření informací všeho druhu.

Vzhledem k aktuálnímu politickému dění bych rád poděkoval a rád bych podpořil Martina C. Putnu [https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_C._Putna] a punkovo-feministický projekt Pussy Riot [https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot]. Gratuluji prvnímu sezdanému homosexuálnámu páru ve Francii, jakož i kterémukoliv jinému páru, který se právě teď  kdekoliv na světě miluje a/nebo bere.
Předem samotného textu bych také rád poděkoval všem, kteří politiku dělají nejen s ohledem na vlastní zisk, ať už plyne v jakékoliv podobě, ale s ohledem na celkový výsledek, kterým je svoboda, informovanost a rozvoj jedince i (především) občanské společnosti.

Děkuji taky všem, kteří mi umožnili napsat tento text i po technické stránce, tedy (především) komunitě sdružené okolo open-source resp. GNU projektů, která mi dala do rukou technickou i ideovou svobodu srovnatelnou (minimálně) s vynálezem psacího stroje a demokracie. Samotný text vyniknul v open-source textovém editoru SciTE [http://www.scintilla.org/SciTE.html], na zapůjčeném počítači IBM [http://www.aveco.com - mmchodem firmě se omlouvám za to, že ntb používám prmé účely a bez jejího svolení, nicméně je to dobrá firma], v operačním systému GNU-Linux [https://en.wikipedia.org/wiki/Linux], konkrétně dist. Debian [http://www.debian.org/].

S ohledem k tomuto poděkování a s ohledem ke svobodě šíření informací je tento text volně šiřitelný v rámci licence Creative Commons (CC BY-ND) [https://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons].

Úvodem

Nepíši politické komentáře nijak zvášť často, především proto, že si sice o
SPAM by ODS, THX
politice můžu ledasco myslet, ale nepovažuji se v  této oblasti za víc než hospodského komentátora, takže blok obsahující čistě politické komentáře znamená jediné, že už jsem opravdu nebyl schopen vydržet a musel se k politické šaškárně resp. propagandě vyjádřit.
Příznačné je, že blok vznikl v mé oblíbené Žižkovské hospodě, při čekání na večeři.

Nevím úplně přesně, jak moc zemětřesení na Pražské radnici zahýbalo lokálními zastupitelstvími v jednotlivých čtvrtích Prahy, ale Žižkova, tedy Prahy 3, která mě dík trvalé adrese mého bydliště, zajímá tak nějak nejvíc, se změny asi příliš netkly, protože strana, která "musela z kola ven" je ODS, jež je na Praze 3 už nějaký pátek v opozici.
Dlužno podotknout, že z mého pohledu díky bohu, kteroužto větou budiž učiněno zadost vyjáření o mé nestranosti v rámci celého tohoto recenzního textu.
A proč vlastně "díky imaginární bytosti", v kterou navíc nevěřím? Prostě proto, že Radniční novinky jsou skrytou a prvoplánovou propagandou, kterýžto formát SPAMu mne na jednu stranu pobavil, na druhou mne nadzvedá ze židle.

"Noviny zdarma"

Včera, tedy o přibližně o týden později, než plátek "Radniční Novinky : necenzurované listy pro Žižkov a Vinohrady" (webová stránka nenalezena), přistál v mé schránce, jsem vybral poštu a nestačil se divit.
Ve schránce ležela osminka modře potištěného papíru, která se na první pohled tváří jako noviny (takže nezkončila ve tříděném odpadu zároveň s jinou nevyžádanou poštou). Hned v záhlaví, nalevo od nadpisu, je naštěstí vhodně umístěné modré, informativní logo ODS s charakteristickým modrým ptákem, takže jsem hned od začátku tušil, že se vlastně jedná o nevyžádanou reklamní poštu, ale snad díky nudě z rozečtené knihy, jsem se pustil do čtení...

... a nebyl zklamán


Jak jsem již psal, ODS je na radnici Prahy 3 v opozici, a z celého reklamního plátku přímo odkapává modrá uraženost z tohoto stavu.
Ano, je to reklama, ano je to propaganda, a to rádoby pravicová, z mého pohledu však spíše nepokrytě kmotříčkovská. (Kmotři jsou v součastné době politicko-novinářský terminus technicus, odvozený od mafiánské detektivní literatury a musím říct, že je to pojem relativně trefný - to jen jako poznámka pro čtenáře, neobeznámeného s aktuálním politickým děním v ČR).

Celé číslo, zřejmě pravidelně vydávaného (co znamená pojem zvláštní vydání uvedený v zápatí čtvrté strany, to jsem se nedozvěděl a mohu tedy jen hádat), akuálně opozičního "modrého plátku" je de facto věnováno údajné kauze restituce panelového komplexu v Lupáčově ulici, veskrze se však jedná ze strany ODS o medědí službu údajné "nesourodé levicové koalici", tedy zastupitelstvu Prahy 3, v čele s místostarostou Matějem Stropnickým ze Strany Zelených.
Celý "modrý plátek" se nese v duchu hanění práce zastupitelstva, kteréžto je označováno s železnou pravidelností za "nesourodou levicovou koalici", jejíž "spory a hádky ji činí naprosto nefunkční a díky nim, prý dochází k proměně slibů a plánů v pouhé papíry.

Nesourodá levicová koalice

Výše zmíněná formulace "nesourodá levicová koalice" je vlastně jedním z hlavních důvodů vzniku mého koměntáře, protože už termín "nesourodá levicová koalice" je moc pěkný důvod, proč se k celému plátku obšírněj vyjádřit.

Myslím, že slovo levicová [https://cs.wikipedia.org/wiki/Levice] je u nás už poměrně dlouho politizováno v hanlivém významu, kterýžto rozhodně nenajdeme v žádném politologickém textu, který  si zakládá (alespoň deklarativně) na své nestranosti.
Levicové znamená špatné! Ano, tak snadné to je a bývalo a dlužno podotknout, že se tenhle přístup ujal natolik, že například mladí lidé, řekněme do dvacetipěti let, se v naší zemi často označují za příznivce pravicové formy politiky [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravice] i přesto, že právě tato skupina lidí je tradičně v podmínkách Euro-Americké společnosti typicky levicová, což plyne mimo jiné i z toho, že mladí lidé, kteří ještě nejsou schopni se plně zapojit do procesu kapitalistické mašinérie (mašinérie nepoužívám propagandisticky, jen mne nenapadl jiný pojem vyjadřující velikost a komplexnost), jsou typicky příjemci levicových vymožeností ve smyslu sociálních jistot, ke kterým u nás patrí, například a stále ještě, relativně levné školství bez školného.
Daleko pochopitelnější by zřejmě byl příklon k pravicovým hodnotám a formám vlády například u starší generace občanů, která má v našich podmínkách neblahou a (velmi) osobní zkušenost s padesáti lety totality, deklarativne levicové. Pravdou je, že narozdíl od juniorů jsou u nás senioři, stejně jako mladší generace, de facto vyloučeni z procesu kapitalistické mašinérie, a tedy i přes onu neblahou zkušenost, je jejich nahlížení na svět spíše levicové.

Důvodů k opačné polarizaci společnosti v ČR oproti zbytku, řekněme západního světa, je několik a patří k nim opravdová zkušenost s totalitou, o které si generace seniorů buďto myslí, že nebyla levicová v ničem, krom oficiální formy propagandy nebo ji přímo adoruje, jakožto sytém, kde lidem bylo lépe (pročež polemika na tato témata nemá být cílem tohoto bloku a můžu se jí věnovat někdy v budoucnu, pokud v tom sám budu mít jasno a budu cítit potřebu).

Druhým důvodem, který se týká naopak spíše juniorů, je zprofanovaná a necharismatická vláda de facto jediné levice, která má možnost se v ČR dlouhodobě podílet na moci, a to ČSSD, kterážto se profilovala v očích mladých lidí zlodějinami typu Gross a totalitními manýry, potlačující "Český Woodstock", tedy CyechTek [ https://de.wikipedia.org/wiki/CzechTek ] v čele s extrémě necharismatickými osobnostmi, jakými byl "odporně žoviální a buranský lidový bavič" Jandák a obdobně nepřijatelný Paroubek.

Tedy "nesourodá levicová koalice" útočí na potřebu pořádku, kterou zřejmě cítí lidé (řekněme) od čtyřiceti let věku, ve slově "nesourodá" a na mladé lidi cílí slovo "levicová", jehož hanlivý přídech jsme si právě zdůvodnili.

Spory a hádky aneb Plánovaná Demokracie


Dnes, při rozhovoru na téma návětěva Českého premiéra v Rusku v pořadu ČRoPlus, zazněl moc pěkný termín "Plánovaná Demokracie", který nebyl nijak dál vysvětlen, ale moderátor Českého Rozhlasu [ http://www.rozhlas.cz/ ] jej zcela jasně rozpoznal jako oxymoron a blábol, na což několikrát ironicky upozornil. Nám se však pro potřeby článku krásně hodí, protože to, co údajně destabilizovalo "nesourodou levicovou koalici" jsou podle Novinek spory a hádky.

Já osobně považuji demokratické paradigma za něco, co musí být přímo prodchnuto duchem sporu a hádky, i když osobně bych dal přednost spíše pouhému sporu.

Vědecká metoda (mimo jiné), nás učí, že každá pravda musí být verifikovatelná, každá pravda musí být zpochybnitelná (neplatí pro axinom v matematice, ale budiž) a jedině tak může být dosaženo vědecké objektivity.
Myslím, že to samé platí i pro demokracii, pokud se nemá jednat o onu Demokracii Plánovanou, kterýžto termín ve mě někde niterně evokuje dojem maskované totality.

Je zřejmé, že Radniční Novinky využívají aktuální nespokojenosti většinové společnosti s tím, že místo dialogu je v našich podmínkách politika spíše hádkou, zvláště pak politika polarizující společnost (př. přímá volba prezidenta) a politika hospodská.

Dlužno podotknout, že zde se vzdávám přímého komentáře k údajnému sporu o pravomoce, kterým je myšlena ona hádka a spor, která údajně destabilizuje zastupitelstvo, protože nevím, zda tato hádka je opravdu hádkou a nevím, zda se opravdu odehrává spor mezi místostarostou Stropnickým (Zelení) a Josefem Hellerem (TOP9).
Pokud však tento spor o pravomoce opravdu proběhl či probíhá v intencích naznačených autorem článku "Privatizace Lupáčovek se zadrhla", jehož jméno se pod článkem bohužel neobjevilo, podobně jako nejsou jména pod většinou článků v Radničních Novinkách obecně, jedná se v mojich očích spíše o proces vyjasňování mocenských i programových stanovisek v rámci koalice a v rámci demokratického procesu sporu.
Ano, správně podaný, může tento spor opravdu působit jako destabilizace, podobně, jako může působit zpoždění, či změna termínů privatizace, působit jako její naprostý propadák.

Podle mého názoru ale není všem dnům konec a Radniční Novinky opravdu propagují činost "nesourodé levicové koalice" daleko více, než zřejmě zamýšlel původní plán onu spíše pohanět.

Medvědí služba


Je vlastně milé, že díky záměru opozičních ODS, podkopat důvěru v současné zastupitelstvo, byl jsem poměrně zevrubně informován o jeho činosti, záměrech a cílech. V tomto ohledu jsem vlastně Radničním Novinkám vděčný, protože jsem se dostal k informacím veskrze velmi zajímavým a užitečným.

Cíle a záměry součastného zastupitelstva


Z textů v "modrém plátku", mezi stejě modrou propagandou, jasně zaznívají cíle minimálně zelené části zastupitelstva v čele se Stropnickým, které spočívají v opětovné přestavbě panelových bytovek na Lupáčově, ze zřejmě nadhodnocených prostor, rekostruovaných mj. do podoby velkometrážních "uměleckých ateliérů", zpět na byty, a to byty spíše malometrážní, které navíc mají sloužit integraci problémových občanů do zbytku společnosti. Tuto činost vidím jako něco, co je v přímé shodě s programem Zelených, stejně jako něco, co hluboko ve mě souzní s ideou řešení problémů, kterých bude v době, tolik proklamované, ekonomické krize jistě přibývat.

Ruku na srdce, kdo z lidí v mém věku (tedy řekněme do pětatřiceti let) si dnes je jist svou pozicí zaměstnaného, dobře placeného a veskrze zajištěného "přizpůsobivého" občana. Dokáži si představit krachující (a špatně podporovaný) sektor menších a středních podnikatelů, dokážu si představit krach "společnosti služeb", dokážu si prostě sám sebe představit s předraženou hypotékou, uzavřenou v době před deseti roky, bez práce a bez okamžitých životních perspektiv a jistot. Tedy jinak řečeno, dokážu si sám sebe představit jako člověka, který může ze střední třídy propadnout do kategorie chudých, potažmo problémových spoluobčanů. Tato změna se může v mém životě udát až nehezky rychle (nebo snad nečekaně rychle) a to i přesto, že jsem ještě relativně zdravý a vysoce vzdělaný. Za jak dlouho se může každý z nás stát problémovým občanem (z pohledu ODS)? Ještě jenou ruku na srdce...
Nemluvě o tom, že proklamativní plán propagandy ODS, tedy Lupáčovka, jako umělecké centrum, které má jaksi souznít s představou "uměleckých ateliérů" v panelové zástavbě, přímo rekostruované pro tento "bohulibý" účel, mi připadne (jako člověku, který sám sebe považuje za umělce a intelektuála) jako holý nesmysl. Možná se jen znám se "špatnou a nepřizpůsobivou skupinou umělců", ale představa, že si mladý člověk pořídí předražený panelákový "ateliér" aby tam tvořil umění... no, řekl bych, že většina z nás, kteří víme, že slovo umělec není odvozeno ze slova plastový, dává přednost sklepům, půdám a celkově spíše oběktům nižší, až hodně nebytové, kategorie, před luxusem a snobskou pózou, pokroucenou do narychlo zpíchnuté a nekoncepční rekostrukce funkcionalistického panelu.
Prostě "ateliéry" a "umění" jsou velmi špatná propaganda, kdežto "sociální problém" a "integrace" se na Žižkov hodí daleko více.

Druhý problém, který měl být předmětem veřejné diskuze až kontroverze, na který upozorňuje článek "Bude radnice kvůli sprejerům likvidovat zeleň" (opět bez udání autora textu), má spočívat v tom, že Stropnický (resp. Zelení), znovu a v jasném odkazu na "problém" a "sociální začlenení", vytypovali místa, která mají být využívána jako "legály pro sprejery".
Článek upozorňuje na to, že jedna z vytypovaných betonových zdí byla v minulosti osázena jakousi popínavou rostlinou (alespoň podle fotky), a že tahle zeleň bude zničena ve prospěch jakéhosi "falešného umění".
Tenhle blábol o zeleni si ani nezaslouží hlubší komentář či analýzu, jen jsem rád, že článek upozorňuje také na Stropnického vzor, kterým má být "posprejovaná ulice v Pařížské čtvrti Belleville". Také je hezké, že článek komentuje to, že jako legální plochy pro grafitti mají v budoucnu sloužit i zdi některých paneláků.
Zde prostě propagandě ODS nebmůžu být více vděčný. Nejen, že poměrně přesně informovala o kvalitním plnění idejí programu Zelených, ale navíc rozšířila i mé umělecké povědomí.
Trošku je mi líto, že článek nezmiňuje částu, za kterou byla betonová stěna v minulosti radnicí Prahy 3 osázena, dokážu si totiž představit, že by mohlo vyplynout na povrch, že jedna sazenice popínavé rostliny mohla stát i několik tisícovek, ale to už bych spekuloval a haněl, čímž bych se dostal na podobnou úroveň, jako celý kritizovaný plátek Radniční Novinky.

Bez ISSN, informace o autorech a redakci - ODS rozesílá SPAM


Á propos. Poslení část svého pobaveného recenzního textu bych rád věnoval Radničním Novinkám jako médiu napodobující noviny, či novinovou přílohu.

Radím vám dobře: nevěřte formě. Celé Radniční Novinky : Necenzurované listy pro Žižkov a Vinohrady nejsou noviny ani časopis. Na celých čtyřech stranách je téměř nemožné najít informace o autorech jednotlivých textů, stejně tak časopis nemá ISSN [ https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ], tedy povinou náležitost tištěného či elektronického periodika, danou zákonem. Do poštovních schránek se nám tak, díky ODS, dostává jakási reálná, tedy tištěná podoba nevyžádané pošty (do schránky vhozena i přesto, že je na ní jasně uvedeno, že o reklamni tiskoviny nemám zájem) či Phishingu [ https://cs.wikipedia.org/wiki/Phishing ]. Díky komplexnímu opominutí jmen autorů jednotlivých textů se navíc celá tiskovina podobá jakémusi anonimnímu dopisu, tak modernímu před rokem 1989.
Podle mého názoru by celá tiskovina měla být označena podobně, jako inzertní stránky v novinách a časopisech, tedy jako "komerční inzerce".
Podtitul "necenzurované..." zavání spíše nedostatkem autocenzury a bulvárnosti, než čímkoliv jiným, protože nevěřím tomu, že by v dnešní době někdo mohl, či chtěl podobnou tiskovinu cenzurovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat