5/30/2013

Radniční novinky : tragikomický politický hanopis

Poděkování

Taken without permission of author, sorry, please be kind2me: http://www.wired.com/underwire/2013/04/pussy-riot-parole-denied/
Příležitost svobodně se vyjadřovat je sice nezbytně nutná pro jedince i pro společnost jako takovou, nicméně není tomu tak dávno, kdy tato základni lidská svoboda byla lidem (nejen) v naší zemi běžně odepírána, proto si předem samotného textu dovolím krátké a velmi obecné poděkování všem aktivistům a slušným lidem, kteří bojují za svobodu slova a volné šíření informací všeho druhu.

Vzhledem k aktuálnímu politickému dění bych rád poděkoval a rád bych podpořil Martina C. Putnu [https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_C._Putna] a punkovo-feministický projekt Pussy Riot [https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot]. Gratuluji prvnímu sezdanému homosexuálnámu páru ve Francii, jakož i kterémukoliv jinému páru, který se právě teď  kdekoliv na světě miluje a/nebo bere.
Předem samotného textu bych také rád poděkoval všem, kteří politiku dělají nejen s ohledem na vlastní zisk, ať už plyne v jakékoliv podobě, ale s ohledem na celkový výsledek, kterým je svoboda, informovanost a rozvoj jedince i (především) občanské společnosti.

Děkuji taky všem, kteří mi umožnili napsat tento text i po technické stránce, tedy (především) komunitě sdružené okolo open-source resp. GNU projektů, která mi dala do rukou technickou i ideovou svobodu srovnatelnou (minimálně) s vynálezem psacího stroje a demokracie. Samotný text vyniknul v open-source textovém editoru SciTE [http://www.scintilla.org/SciTE.html], na zapůjčeném počítači IBM [http://www.aveco.com - mmchodem firmě se omlouvám za to, že ntb používám prmé účely a bez jejího svolení, nicméně je to dobrá firma], v operačním systému GNU-Linux [https://en.wikipedia.org/wiki/Linux], konkrétně dist. Debian [http://www.debian.org/].

S ohledem k tomuto poděkování a s ohledem ke svobodě šíření informací je tento text volně šiřitelný v rámci licence Creative Commons (CC BY-ND) [https://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons].

Úvodem

Nepíši politické komentáře nijak zvášť často, především proto, že si sice o
SPAM by ODS, THX
politice můžu ledasco myslet, ale nepovažuji se v  této oblasti za víc než hospodského komentátora, takže blok obsahující čistě politické komentáře znamená jediné, že už jsem opravdu nebyl schopen vydržet a musel se k politické šaškárně resp. propagandě vyjádřit.
Příznačné je, že blok vznikl v mé oblíbené Žižkovské hospodě, při čekání na večeři.

Nevím úplně přesně, jak moc zemětřesení na Pražské radnici zahýbalo lokálními zastupitelstvími v jednotlivých čtvrtích Prahy, ale Žižkova, tedy Prahy 3, která mě dík trvalé adrese mého bydliště, zajímá tak nějak nejvíc, se změny asi příliš netkly, protože strana, která "musela z kola ven" je ODS, jež je na Praze 3 už nějaký pátek v opozici.
Dlužno podotknout, že z mého pohledu díky bohu, kteroužto větou budiž učiněno zadost vyjáření o mé nestranosti v rámci celého tohoto recenzního textu.
A proč vlastně "díky imaginární bytosti", v kterou navíc nevěřím? Prostě proto, že Radniční novinky jsou skrytou a prvoplánovou propagandou, kterýžto formát SPAMu mne na jednu stranu pobavil, na druhou mne nadzvedá ze židle.

"Noviny zdarma"

Včera, tedy o přibližně o týden později, než plátek "Radniční Novinky : necenzurované listy pro Žižkov a Vinohrady" (webová stránka nenalezena), přistál v mé schránce, jsem vybral poštu a nestačil se divit.
Ve schránce ležela osminka modře potištěného papíru, která se na první pohled tváří jako noviny (takže nezkončila ve tříděném odpadu zároveň s jinou nevyžádanou poštou). Hned v záhlaví, nalevo od nadpisu, je naštěstí vhodně umístěné modré, informativní logo ODS s charakteristickým modrým ptákem, takže jsem hned od začátku tušil, že se vlastně jedná o nevyžádanou reklamní poštu, ale snad díky nudě z rozečtené knihy, jsem se pustil do čtení...

... a nebyl zklamán


Jak jsem již psal, ODS je na radnici Prahy 3 v opozici, a z celého reklamního plátku přímo odkapává modrá uraženost z tohoto stavu.
Ano, je to reklama, ano je to propaganda, a to rádoby pravicová, z mého pohledu však spíše nepokrytě kmotříčkovská. (Kmotři jsou v součastné době politicko-novinářský terminus technicus, odvozený od mafiánské detektivní literatury a musím říct, že je to pojem relativně trefný - to jen jako poznámka pro čtenáře, neobeznámeného s aktuálním politickým děním v ČR).

Celé číslo, zřejmě pravidelně vydávaného (co znamená pojem zvláštní vydání uvedený v zápatí čtvrté strany, to jsem se nedozvěděl a mohu tedy jen hádat), akuálně opozičního "modrého plátku" je de facto věnováno údajné kauze restituce panelového komplexu v Lupáčově ulici, veskrze se však jedná ze strany ODS o medědí službu údajné "nesourodé levicové koalici", tedy zastupitelstvu Prahy 3, v čele s místostarostou Matějem Stropnickým ze Strany Zelených.
Celý "modrý plátek" se nese v duchu hanění práce zastupitelstva, kteréžto je označováno s železnou pravidelností za "nesourodou levicovou koalici", jejíž "spory a hádky ji činí naprosto nefunkční a díky nim, prý dochází k proměně slibů a plánů v pouhé papíry.

Nesourodá levicová koalice

Výše zmíněná formulace "nesourodá levicová koalice" je vlastně jedním z hlavních důvodů vzniku mého koměntáře, protože už termín "nesourodá levicová koalice" je moc pěkný důvod, proč se k celému plátku obšírněj vyjádřit.

Myslím, že slovo levicová [https://cs.wikipedia.org/wiki/Levice] je u nás už poměrně dlouho politizováno v hanlivém významu, kterýžto rozhodně nenajdeme v žádném politologickém textu, který  si zakládá (alespoň deklarativně) na své nestranosti.
Levicové znamená špatné! Ano, tak snadné to je a bývalo a dlužno podotknout, že se tenhle přístup ujal natolik, že například mladí lidé, řekněme do dvacetipěti let, se v naší zemi často označují za příznivce pravicové formy politiky [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravice] i přesto, že právě tato skupina lidí je tradičně v podmínkách Euro-Americké společnosti typicky levicová, což plyne mimo jiné i z toho, že mladí lidé, kteří ještě nejsou schopni se plně zapojit do procesu kapitalistické mašinérie (mašinérie nepoužívám propagandisticky, jen mne nenapadl jiný pojem vyjadřující velikost a komplexnost), jsou typicky příjemci levicových vymožeností ve smyslu sociálních jistot, ke kterým u nás patrí, například a stále ještě, relativně levné školství bez školného.
Daleko pochopitelnější by zřejmě byl příklon k pravicovým hodnotám a formám vlády například u starší generace občanů, která má v našich podmínkách neblahou a (velmi) osobní zkušenost s padesáti lety totality, deklarativne levicové. Pravdou je, že narozdíl od juniorů jsou u nás senioři, stejně jako mladší generace, de facto vyloučeni z procesu kapitalistické mašinérie, a tedy i přes onu neblahou zkušenost, je jejich nahlížení na svět spíše levicové.

Důvodů k opačné polarizaci společnosti v ČR oproti zbytku, řekněme západního světa, je několik a patří k nim opravdová zkušenost s totalitou, o které si generace seniorů buďto myslí, že nebyla levicová v ničem, krom oficiální formy propagandy nebo ji přímo adoruje, jakožto sytém, kde lidem bylo lépe (pročež polemika na tato témata nemá být cílem tohoto bloku a můžu se jí věnovat někdy v budoucnu, pokud v tom sám budu mít jasno a budu cítit potřebu).

Druhým důvodem, který se týká naopak spíše juniorů, je zprofanovaná a necharismatická vláda de facto jediné levice, která má možnost se v ČR dlouhodobě podílet na moci, a to ČSSD, kterážto se profilovala v očích mladých lidí zlodějinami typu Gross a totalitními manýry, potlačující "Český Woodstock", tedy CyechTek [ https://de.wikipedia.org/wiki/CzechTek ] v čele s extrémě necharismatickými osobnostmi, jakými byl "odporně žoviální a buranský lidový bavič" Jandák a obdobně nepřijatelný Paroubek.

Tedy "nesourodá levicová koalice" útočí na potřebu pořádku, kterou zřejmě cítí lidé (řekněme) od čtyřiceti let věku, ve slově "nesourodá" a na mladé lidi cílí slovo "levicová", jehož hanlivý přídech jsme si právě zdůvodnili.

Spory a hádky aneb Plánovaná Demokracie


Dnes, při rozhovoru na téma návětěva Českého premiéra v Rusku v pořadu ČRoPlus, zazněl moc pěkný termín "Plánovaná Demokracie", který nebyl nijak dál vysvětlen, ale moderátor Českého Rozhlasu [ http://www.rozhlas.cz/ ] jej zcela jasně rozpoznal jako oxymoron a blábol, na což několikrát ironicky upozornil. Nám se však pro potřeby článku krásně hodí, protože to, co údajně destabilizovalo "nesourodou levicovou koalici" jsou podle Novinek spory a hádky.

Já osobně považuji demokratické paradigma za něco, co musí být přímo prodchnuto duchem sporu a hádky, i když osobně bych dal přednost spíše pouhému sporu.

Vědecká metoda (mimo jiné), nás učí, že každá pravda musí být verifikovatelná, každá pravda musí být zpochybnitelná (neplatí pro axinom v matematice, ale budiž) a jedině tak může být dosaženo vědecké objektivity.
Myslím, že to samé platí i pro demokracii, pokud se nemá jednat o onu Demokracii Plánovanou, kterýžto termín ve mě někde niterně evokuje dojem maskované totality.

Je zřejmé, že Radniční Novinky využívají aktuální nespokojenosti většinové společnosti s tím, že místo dialogu je v našich podmínkách politika spíše hádkou, zvláště pak politika polarizující společnost (př. přímá volba prezidenta) a politika hospodská.

Dlužno podotknout, že zde se vzdávám přímého komentáře k údajnému sporu o pravomoce, kterým je myšlena ona hádka a spor, která údajně destabilizuje zastupitelstvo, protože nevím, zda tato hádka je opravdu hádkou a nevím, zda se opravdu odehrává spor mezi místostarostou Stropnickým (Zelení) a Josefem Hellerem (TOP9).
Pokud však tento spor o pravomoce opravdu proběhl či probíhá v intencích naznačených autorem článku "Privatizace Lupáčovek se zadrhla", jehož jméno se pod článkem bohužel neobjevilo, podobně jako nejsou jména pod většinou článků v Radničních Novinkách obecně, jedná se v mojich očích spíše o proces vyjasňování mocenských i programových stanovisek v rámci koalice a v rámci demokratického procesu sporu.
Ano, správně podaný, může tento spor opravdu působit jako destabilizace, podobně, jako může působit zpoždění, či změna termínů privatizace, působit jako její naprostý propadák.

Podle mého názoru ale není všem dnům konec a Radniční Novinky opravdu propagují činost "nesourodé levicové koalice" daleko více, než zřejmě zamýšlel původní plán onu spíše pohanět.

Medvědí služba


Je vlastně milé, že díky záměru opozičních ODS, podkopat důvěru v současné zastupitelstvo, byl jsem poměrně zevrubně informován o jeho činosti, záměrech a cílech. V tomto ohledu jsem vlastně Radničním Novinkám vděčný, protože jsem se dostal k informacím veskrze velmi zajímavým a užitečným.

Cíle a záměry součastného zastupitelstva


Z textů v "modrém plátku", mezi stejě modrou propagandou, jasně zaznívají cíle minimálně zelené části zastupitelstva v čele se Stropnickým, které spočívají v opětovné přestavbě panelových bytovek na Lupáčově, ze zřejmě nadhodnocených prostor, rekostruovaných mj. do podoby velkometrážních "uměleckých ateliérů", zpět na byty, a to byty spíše malometrážní, které navíc mají sloužit integraci problémových občanů do zbytku společnosti. Tuto činost vidím jako něco, co je v přímé shodě s programem Zelených, stejně jako něco, co hluboko ve mě souzní s ideou řešení problémů, kterých bude v době, tolik proklamované, ekonomické krize jistě přibývat.

Ruku na srdce, kdo z lidí v mém věku (tedy řekněme do pětatřiceti let) si dnes je jist svou pozicí zaměstnaného, dobře placeného a veskrze zajištěného "přizpůsobivého" občana. Dokáži si představit krachující (a špatně podporovaný) sektor menších a středních podnikatelů, dokážu si představit krach "společnosti služeb", dokážu si prostě sám sebe představit s předraženou hypotékou, uzavřenou v době před deseti roky, bez práce a bez okamžitých životních perspektiv a jistot. Tedy jinak řečeno, dokážu si sám sebe představit jako člověka, který může ze střední třídy propadnout do kategorie chudých, potažmo problémových spoluobčanů. Tato změna se může v mém životě udát až nehezky rychle (nebo snad nečekaně rychle) a to i přesto, že jsem ještě relativně zdravý a vysoce vzdělaný. Za jak dlouho se může každý z nás stát problémovým občanem (z pohledu ODS)? Ještě jenou ruku na srdce...
Nemluvě o tom, že proklamativní plán propagandy ODS, tedy Lupáčovka, jako umělecké centrum, které má jaksi souznít s představou "uměleckých ateliérů" v panelové zástavbě, přímo rekostruované pro tento "bohulibý" účel, mi připadne (jako člověku, který sám sebe považuje za umělce a intelektuála) jako holý nesmysl. Možná se jen znám se "špatnou a nepřizpůsobivou skupinou umělců", ale představa, že si mladý člověk pořídí předražený panelákový "ateliér" aby tam tvořil umění... no, řekl bych, že většina z nás, kteří víme, že slovo umělec není odvozeno ze slova plastový, dává přednost sklepům, půdám a celkově spíše oběktům nižší, až hodně nebytové, kategorie, před luxusem a snobskou pózou, pokroucenou do narychlo zpíchnuté a nekoncepční rekostrukce funkcionalistického panelu.
Prostě "ateliéry" a "umění" jsou velmi špatná propaganda, kdežto "sociální problém" a "integrace" se na Žižkov hodí daleko více.

Druhý problém, který měl být předmětem veřejné diskuze až kontroverze, na který upozorňuje článek "Bude radnice kvůli sprejerům likvidovat zeleň" (opět bez udání autora textu), má spočívat v tom, že Stropnický (resp. Zelení), znovu a v jasném odkazu na "problém" a "sociální začlenení", vytypovali místa, která mají být využívána jako "legály pro sprejery".
Článek upozorňuje na to, že jedna z vytypovaných betonových zdí byla v minulosti osázena jakousi popínavou rostlinou (alespoň podle fotky), a že tahle zeleň bude zničena ve prospěch jakéhosi "falešného umění".
Tenhle blábol o zeleni si ani nezaslouží hlubší komentář či analýzu, jen jsem rád, že článek upozorňuje také na Stropnického vzor, kterým má být "posprejovaná ulice v Pařížské čtvrti Belleville". Také je hezké, že článek komentuje to, že jako legální plochy pro grafitti mají v budoucnu sloužit i zdi některých paneláků.
Zde prostě propagandě ODS nebmůžu být více vděčný. Nejen, že poměrně přesně informovala o kvalitním plnění idejí programu Zelených, ale navíc rozšířila i mé umělecké povědomí.
Trošku je mi líto, že článek nezmiňuje částu, za kterou byla betonová stěna v minulosti radnicí Prahy 3 osázena, dokážu si totiž představit, že by mohlo vyplynout na povrch, že jedna sazenice popínavé rostliny mohla stát i několik tisícovek, ale to už bych spekuloval a haněl, čímž bych se dostal na podobnou úroveň, jako celý kritizovaný plátek Radniční Novinky.

Bez ISSN, informace o autorech a redakci - ODS rozesílá SPAM


Á propos. Poslení část svého pobaveného recenzního textu bych rád věnoval Radničním Novinkám jako médiu napodobující noviny, či novinovou přílohu.

Radím vám dobře: nevěřte formě. Celé Radniční Novinky : Necenzurované listy pro Žižkov a Vinohrady nejsou noviny ani časopis. Na celých čtyřech stranách je téměř nemožné najít informace o autorech jednotlivých textů, stejně tak časopis nemá ISSN [ https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ], tedy povinou náležitost tištěného či elektronického periodika, danou zákonem. Do poštovních schránek se nám tak, díky ODS, dostává jakási reálná, tedy tištěná podoba nevyžádané pošty (do schránky vhozena i přesto, že je na ní jasně uvedeno, že o reklamni tiskoviny nemám zájem) či Phishingu [ https://cs.wikipedia.org/wiki/Phishing ]. Díky komplexnímu opominutí jmen autorů jednotlivých textů se navíc celá tiskovina podobá jakémusi anonimnímu dopisu, tak modernímu před rokem 1989.
Podle mého názoru by celá tiskovina měla být označena podobně, jako inzertní stránky v novinách a časopisech, tedy jako "komerční inzerce".
Podtitul "necenzurované..." zavání spíše nedostatkem autocenzury a bulvárnosti, než čímkoliv jiným, protože nevěřím tomu, že by v dnešní době někdo mohl, či chtěl podobnou tiskovinu cenzurovat.

5/28/2013

Divoký hon 1968 aneb Věnována duchům města II.

Ležím v posteli.
Po důkladné hádce.
Nemilován, nezamilován.
Je jedna hodina ráno a kupodivu dnes ještě nehalekají noční flamendři, vracející se z piatik, tak jako touhle dobou každou noc, každé ráno.

Všechny zvuky jsou zesíleny či vlastně změněny vodní tříští. Tříštěny vodou.

Najednou, 12 minut po jedné, v té rozhárané noci, rozezní se zvony na kostelích.
Nevím na kolika, ne na všech.
Zároveň je slyšet hluboký zvuk dvoutaktu motorky a ještě hlubší zvuky temně dunících motorů...
Tyhle zvuky z ulice zní jinak, nezkresleně vodním filtrem, nezměněné vodní masou.

Zní zvony z několika zvonic.
13 minut po jedné ráno. Osumadvacátého května dvatisíce třináct.

Najednou noc ožije ještě dalším zvukem, temný vzduch se rozvibruje chrapotem leteckého motoru, znovu zcela nezkresleného masem deště. Ty hluboké zvuky dvoutaktních motorů motocyklů, dunění dieselového motoru, chrapot letadla. Tak čistě, spolu se zvony.

Pak všechno rázem utichá.
 Ona.
Já.
Smutek.
Déšť a ulice.

"Duchové, probudili se duchové. 1968!"
"Dvojtakt policejní motorky se sajdkárou, hluboké dunění tankového dieselu, kuřácký chrapot letadla!"
"Proč k sakru v tuhle hodinu zní ze zvonic zvony, co myslíš..?", myslím, že krom smutku a melanchilie, která mnou přímo prostupuje a zmítá, zním i vylekaně.

"Neblázni!",  Ona s despektem té, která z hádky vychází vždy jako vítěz.

Nemilovaný. Už dávno.

"To je divoký hon! Divoký hon noci 1968.", trvám na svém já, teď již opravdu poplašeně.

Hádka nikdy neustane.

"To jen něco řežou na Vinohradské.", Ona.

( Mimochodem, duchové města ke mě promlouvají již dlouhé roky, daleko déle než Ona: http://overdrive.a-nihil.net/moje_texty/duchove_mesta.html )

5/14/2013

Meditace #3: William Blake: Tygře, tygře, žhavě žhneš za F.M. Dostojevského : Něžná (dík za práci a kolegy)

tahle knizka lezela v kuchynce
Zajimalo by me, kdo v nasi firme muze na stole v kuchynce nechat "k rozebrani" zaroven divci romanek a
Proc to pisu? Proc jsem kvuli tomu poprve v zivote otevrel notebook v metru?
Myslim, ze to byla Lucka. Je ve firme nova, obchodnice. Pro Rusko.
Cte divci romany a Dostojevskeho?
Chtel bych se ji odvdecit, musim dnes projit svou knihovnu a najit neco, na co se chyti zrovna clovek, ktery na stole v kuchynce nechal tyhle dve knihy "k rozebrani". Uvazuju co to bude. Az na to prijdu, bude mit tenhle blok nadpis, zatim je to jen text vlozeny doprostred sluzebniho emailu, puvodne pro nekoho z UK. Byl zrovna otevreny, kdyz jsem probudil notebook v metru na Dejvicke.
S jakejma lidma ja vlastne pracuju?
Uvazuju.
Rano nachazim v kuchynce kolace, obcas jednohubky, chlebicky. Nekdy je u toho napsano, kdo, nebo proc. Nekdy ne. Myslim, ze mam radej ty, kde to napsano neni, ale ocenuju vsechny. Hodne moc.
Proto v te firme vlastne jeste delam [ze by  pro chlebicky a jednohubky? preformuluj...]
Po letech planovane sebevrazdy, pomale, k sobe i k nejblizsim krute, mam zdravou hlavu, protoze mam pratele. A mam je i mezi lidmi ve firme. Nektere skryte, bez jmenovky, bez duvodu, jine s uvedenim duvodu, nebo slozite. Divci roman a Dostojevskij.
Nekdy se nudim, taky asi nemam sanci na zvyseni platu nebo karierni postup. Vlastne ani napln prace se nemeni, i kdyz vlastne pokazde jsem silne prekvapen tim, co vsechno neznam a neumim a jen velmi malo kdy mam pocit zadostiucineni, ze jsem neco dokazal, ze uz konecne umim dost.
Rikate si asi, ze tohle se prece neda mit rad.
A ono jo.
Vubec nevim, kam me tohle dovede, ale musim rict, ze jsem vdecny, ze delam s temahle lidma, at uz chapou, kdo jsem, nebo si jen neco predstavuji [s predsudkem]. Delam to take tak. Urcite.
Zajimalo by me, kdo nechal na stole divci roman a Dostojevskeho.
Ve firme plne chlapu, kde jsou jen 3 devcata. Ktera z nich? Proc? Na co myslela. Nebo to byl on?
Jednou u obeda jsem si sednul a ostatnim cet z toho divciho romanku. Myslim, ze se jmenuje neco jako Jedno Vlhke Leto.
Bylo to nakonec prijemne i kdyz na strankach byla spis nuda nez ocekavana hloupa legrace.
Ale myslim, ze kolegum pri cteni jidlo docela chutnalo.
Jindy se zase smeji nebo hraji damu udelanou z vrsku od petflasek.
Mam rad ten Divci roman a Dostojevskeho.
Tak totiz vidim sebe a svou praci. Tu, za kterou dostavam penize.
Flora, vystupovat.

zaroven F.M.Dostojevskeho: Nezna.

5/11/2013

Vernisaz Hipieho vystavy a zivot jde dal... NO PAST NO FUTRUE?!

Tohle na vystave nebylo, ale me se to stejne libi
Tak mam dojem, ze se to nakonec docela povedlo, nezda se vam? Mam jedine podezreni, ze na cele vystave nikdo nefotil, zato asi vsichni nakonec vetsina zucastnenych byla docela pod parou, vcetne me...

Pokdu by nekdo nasel nejake fotky z cele akce, nebudu se zlobit, kdyz mi je date sem do komentaru a ja je pak linknu [s vasim dovolenim primo do blogu].
Docela me potesilo, kolik lidi vlastne prislo, kdyz to pocitam kolem a kolem, bylo tam tak 30 znamych a 10 vinarenskych stamgastu, coz je vetsi uspech nez narozeniny na kterych jako hlavni hvezda vecera hral Bonus, blahe pameti.
Tak tedy dekuju vsem zucastnenym za navstevu, rad jsem vas vsechny videl, pokusim se tak do mesice az dvou udelat pokracovani, tentokrate na tema Kitch a Pornografie. Misto jeste neni jiste, ani cas, ani souhlas autora [zajimave, ze zadny z lidi, ktery dela kitch si to o sobe nemysli a prudce jej ten temmin urazi...].
Tak tedy naschledanou u dalsich akci D8ofH8, at uz to bude kdekoliv a cokoliv.
Vystava samozrejme nejaky cas potrva, takze i kdyz uz je po vernisazi, klidne zajdete do  Prirodovedneho klubu Barrande na Jezkove 8, Zizkov. Obrazy jsou v zadni casti vinarny/klubu... tak se nestydte. A jsou naprodej, pokud si neco koupite, Hippie se rozhodne nebude zlobit, rek bych. Pokud ne, ale vystava se vam treba bude libit, nechte nejaky vzkaz, tam nebo tady.


http://iting.timetree.info/
Jinak pokud vsechno dobre vyjde, tak mam dokonce i kde bydlet a tim padem o starost mene... drzte  mi palce.

Tak nejak se vicemene vsechno hejbe, vlastne ani nevim jak, minuly tyden jsem si rekl, ze rozhodne musim pokracovat v nacatem bloku, i kdyz bych mel jenom neco blabolit. Napsal jsem nekolik stran textu o tom, ze se citim osamely, ze nemam pres weekendy co na praci a ze mi chybi zenska. Zkoncilo to tak, ze nez jsem cely blok uverejnil, uvedomil jsem si, ze bych mel uklidit, presadit kytky, nekam zajit, neco navarit, nakonec bylo asi tak 1/4 na 11 vecere a ja byl jeste pozvanej za kamoskou na sklenicku cerveyho, ktery jsem naprosto bezostyste zabavil Truce, stejne jich mela z narozenin mrte, tech flasek chlastu, no snad ji pujde k duhu. Kdyz jsem si na blok o neucelnosti weekendu vzpomel nekdy o pul druhe, kdyz jsem nemel jeste ani zdaleka hotove vsecko co jsem chtel udelat [a uz bylo hrozne pozde sednout si na kombo a hrat na basu], tak se mi chtelo smat.
Zajimalo by me cim je tohle vsechno dane, mam dojem, ze psychicky na tom nejsem nejak lip nez jsem byval, energie mam taky tak stejne, takze misto energie bych tomu rikal spis lenost... ale presto se zda, ze veci se tak nejak dari lepe. Mozna je to tim, ze vicemene nic presne nechci, nevzpominam si na veci co byly a neplanuju budoucnost. No past, no future. To jsem mel kdysi napsano nad hlavou postele a myslim, ze jsem mel pravdu uz tehda.
Tak jdeme dal, kdyz i I-ting mi rika, ze je vsechno dobry, tak to asi musi byt pravda, ne?

MMchodem, doporucte mi nekdo neco tvrdeho, ale zajimaveho [tedy ne jedno z rady, ale neco z rady vybocujiciho] k tanci i poslechu... punk, elektro punk, hardcore, industrial, industrial ambient... sak me znate ne?!

Elementary
A jeste k Holmesologie, ano porad me to bavi - Existuje americka serie, kdy Watsona hraje Luci Liu http://www.imdb.com/title/tt2191671/, jeste jsem nemel uplne tu cest se seznamit, recenze od pratel jsout takove, ze to jde, ale zezcatku to dre, takze uvidime, docela se tesim. Kdyz by nahodou nekdo mel nejaka dalsi doporuceni na Holmesoviny, vcetne kniznich, mimo kanonickou tvorbu Sira A.C.D. budu vdecny.

5/03/2013

Sifrovana komunikace Instant Messengeru [HOWTO]

 • Je mozne sifrovat komunikaci ICQ, jabberu, facebook chatu, google talk... zalezi na tom, kterou sit pouzivate, ale sifrovaci plugin i client je universalni.
 • Zrejme nejpouzivanejsi chatovaci sluzby v mem okoli jsou sluzby Facebooku a Google Talk, proto je popisu explicitne, s ostatnimi sluzbami je to podobne
 • Oblibenost FB a GT  pricitm tomu, ze tyhle sluzby pouziva vetsina normalnich lidi a to kdykoliv a kdekoliv z webu, to sifrovani vylucuje, nicmene vzhledem k tomu, ze na facebooku se chat neda mazat [a na Google Talku spis tak mozna pomoci jejich OTR] ma tenhle nedostatek precejen zasadni pprotiplus, protoze muzete komunikovat opravdu soukrome a hlavne informace nezustavaji ulozene na serverech tretich stran.

Klient pro komunikaci pomoci ruznych siti

 • Mozna mate jine preference, me se libi Pidgin Universal Chat Client [ http://www.pidgin.im/ ] - je dostupny pro Windows, Mac, Linux [GNU]

Nastaveni Pidginu pro Facebook chat a Google Talk

1] Google Talk

Accounts -> Manage Account -> Add -> Basic
Protocol: XMMP

username: name
domain: gmail.com

resource: gmail
password: ****

-> Advanced
Connection security: Require encryption
Connect port: 5222
File transfer proxies: proxy.eu.jabber.org


2] Facebook

Accounts -> Manage Account -> Add -> Basic
Protocol: Facebook (XMMP)
Username: je potreba si jej nejdrive vytvorit na facebooku pomoci http://facebook.com/username
Domain: chat.facebook.com
resource: fb
password: *****

-> Advanced
Connection security: Require encryption
Connect port: 5222
File transfer proxies: proxy.eu.jabber.org

Sifrovani IM komunikace pomoci pluginu Of-the-Record Messaging

 • nainstallovat
 • Druha stana komunikace musi tenhle plugin mit take.
 • V chat okne se obevi nova ikona Not Private a v hornim menu OTR, pomoci nich je mozne inicializovat soukromy chat: OTR -> Start Private Conversation
 • Pokud druha strana podporuje OTR, je navazan prvni krok komunikace, pak OTR -> Autenticate Buddy a vybrat metodu. Napriklad sdilene tajemstvi nebo odpoved na otazku atp. To funguje tak, ze si treba po telefonu nebo jinym kanalem sdelite, ze na otazku //Jak se mas?// oba odpovite //Jde to ale dre to//. Tim OTR overi, ze clovek, s kterym se bavite po IM je opravdu clovek, s kterym si myslite ze mluvite.


Defaultne pouzivat OTR pro konkretniho cloveka ze seznamu kontaktu

 • right-click na kontakt -> OTR Settings
 • Eneble private messaging
 • Automatically initiate private massaging
 • Don't log OTR conversation
 

Podepisovani a sifrovani emailu [HOWTO]

K napsani tohohle step-by step manualu me dovedlo to, ze bych si pral, aby lide, kteri semnou komunikuji meli moznost jisteho soukromi a zaroven je to prilis neomezovalo.

Navod neni blbuvzdorny, ale priznejme si to, kdo z mojich kamosu je blb. Spise je problem, ze navod neni lenosti-vzdorny, a to uz je daleko horsi problem.

MMchodem jako dalsi blogovy zaznam bude nasledovat navod, jak zasofrovat komunikaci pomoci instantnich messangeru, jakymi jsou napriklad GoogleTalk [ktery sam hojne vyuzivam] nebo Facebook Chat [ktery jsem nucen hojne vyuzivat].

Slibuji, ze v clancich neni ani spetka nepotrebne teorie, jsou to opravdu jen navody, kterak krok za krokem dosahnout cile.

Navody nejsou vhodne pro pocitacove nomady [tedy lidi, kteri nemaji vlastni pocitac, pokud by nekdo takovy ctel poradit nebo pomoct, at se mi ozve do commentu, stejne jako tam ocekavam nejake mozne dotazi a pripominky]
Tak jdem na to?!

Podepisovani a sifrovani emailu

 • Navod neni blbuvzdorny, pokud pouzivate neco jineho nez Thunderbird, hledejte obdobu Enigmailu pro Outlook, existuje  
 • pokud nepouzivate GUI k emailu, tak tady je balik softwaru, kjtery umoznuje ve windows sifrovat soubory a je tam i nejaky secure client pro email, myslim, ze se to nemusi ani installovat, nepouzivam, jen doporucuju, pro lidi, co by se jim mohlo hodit: http://www.gpg4win.org/

Sifrovani emailu v Thunderbirdu pomoci pluginu Enigmail


 • OpenGPG se potom v Thunderbirdu ovlada vzdy pomoci horniho menu [Soubor, Upravy, Zobrazeni,...] OpenPGP

Vytvoreni vlastniho klice [soukromy a verejny klic]

 • vygenerujte si klic k vasemu emailu OpenPGP -> Sprava klicu OpenPGP -> Vytvorit -> Novy par klicu [pozor klic je primo vazany k emailu, takze pokud napriklad budete vytvaret klic pro 2 emaily, musite mit budto dva klice, nebo klic musi mit subklic s druhym emailem]
 • exportujte svuj verejny klic na keyserver  pomoci : Keyserver ->  Odeslat Verejne Klice

 • exportujte svuj VEREJNY klic do souboru, pokud jej chcete nekam umistit, treba na net, poslat emailem... pomoci: Soubor -> Exportovat klice do souboru [pamatuje si, ze soubor se soukromim klice NESMITE sirit, ten si nekam ulozte jako zalohu!!!]

Import klice druhe strany [verejny klic]

 • importujte si klic cloveka s kterym chcete komunikovat. Budto jej muzete dostat primo jako soubor [osobne, na strankach...] nebo se da najit na KeyServeru napriklad podle emailove adresy prijemnce
 • import ze souboru: Soubor -> Importovat klice ze souboru
 • Import z keyserveru -> Hledat klice
 • importovany klic podepiste svojim klicem pomoci:  Upravy -> podepsat klic
 • importovanemu klici nastavte duveryhodnost: Upravy -> Nastavit duveryhodnost vlastnika
 • muj klic je napriklad k dostani tady: http://overdrive.a-nihil.net/overdrive.txt
Tadyhle je muj navod jak na sifrovani tak nejak obsirnej: http://petru.blog.idnes.cz/c/138059/Jak-na-sifrovany-email-snadno-a-zdarma-howto.html

Bitcoin - virtuálna mena [How-Know]

Je zajimave, ze BitCoin posledni dobou hybe svetem snad mezi vsemi skupinami alespon prumerne inteligentnich lidi. Podle meho to znamena, ze BitCoin opravdu ma sanci stat se realnym nastrojem plateb.
Tady Juraj vysvetluje zaklady, pozadi a fungovani. Doporucuju ke shlednuti.

Pokud jste uplne lamy, zkuste si nejdrive precist alespon wiki.

Jinak BitCoinu se rozhodne budu venovat i pozdej.

5/02/2013

Výstava Ivana -Hippieho- Václavka

Poslední dobou jsem se začal proměňovat v radikálního asociála. Nejsem v tom sám, třeba takový Disparity v poslední době taky není nijak ukecaný, což je moc velká škoda, protože tenhle panáček psával krásně smutně a cynicky.

No abych to nezamluvil, prostě jsem se zavřel ve svém pokoji na Žižkove a přestal jsem komunikovat po sociálních sítích, tedy, když nepočítám občasné výkřiky na Twitteru (@idoru23). Bloky se mi postupně plní poznámkami, které zmizí při dalším stěhování, a na to není vhodná žádná sociální síť, deníček, neboli blog je prostě blog.

Ale ani deníček by asi nezachránil člověka před opuštěností uprostřed lidského stáda, takže jsem se rozhodl, že bych taky měl udělat něco mimo internet (ano ano, já vím, že dneska se mačkají tlačítka s hvězdičkou, nebo s ikonkou palce nahoru a chodit ven, nebo něco organizovat není v módě, tak mi to prosím odpusťe).

První známka aktivity je výstava Ivana -Hippieho- Václavka, jehož koláže a artefakty mám nesmírně rád.
Vernisáž výstavy se bude konat 7.5.2013 v 19:30 v Přírodovědném klubu Barrande (Vinárna Ježkovka), Ježkova 8, Praha 3 - Žižkov.
Kdyby Hippieho někdo z náhodných potencionálních čtenářů tohohle blogu neznal, tak tadyhle je kratičká anotace, kterou jsem o něm napsal do několika rádií, které snad akci udělají trosku reklamy:

Ivan Václavek je v Olomouckém undergroundu etablovaný autor provokativních, často sociálně angažovaných, surrealistických koláží, asambláží, kreseb, anti-objektů a pastiší. Kombinované techniky bývají provokativně sexuálně nebo antitotalitně zaměřené a v divácích mohou vyvolat až pocity hlubokého vnitřního neklidu.

Ivan zatím vystavoval na několika hudebních vystoupeních rúzných kapel, mezi nimi také trip-hopových Narcotic Fields. Samostatnou výstavu měl například ve známé Olomoucké Galerii Caesar.


Pozvánka na výstavuMůžete se považovat za zvané...

Na některých předchozích vernisážích se nám s Ivanem, Luckym podařilo udělat naprosto nepřístojný hluk pod názvem Kristovy Hnáty. Tohle uskupení se postupně rozpadlo, když já jsem přestal participovat, naproti tomu se přidal počítač ovládaný Pupkem a celá hlukařina byla přejmenována na Halogen Hydro. Co bylo to bylo.

Na pozvánce je tedy napsáno, že je docela možné, že se na venisáži strhne odporná hluková vlna v podání naprosto a-musického Hippieho a naprosto hudebně nevzdělané mé maličkosti. Hippie si stále není jistý, jestli se chce ztrapňovat něčím takovým (prý už mu není dvacet, což je něco, co neřekl, ale já si to odvodil z jeho hlasu v telefonu) a pořád ještě není známo, jestli bude jako host participovat Šílená Lucie Hippísáková nebo neméně šílená Truuzz Petrů. Pro potencionální šílené ženy a dívky, jse připravil text, nebo spíše takovou dadaistickou scénku, protože si však nejsem jistý, jestli Kristovy Hnáty Revival vůbez zazní, dovolím si připravenou taškařici vložit sem, aby nezanikla v běhu dějin, rozbitých disků a ztracených deníků...

Tak si tedy ty nesmysly užijte.

+=============================================================+
| Deklamace pro výstavu v Přírodovědném klubu Barrande        |
|                                                             |

|                      ~ jaro 2013 [7.5] by by D8ofH8         |
|                                                             |                
+=============================================================+Mezonetová realita steganografičky,
bele dame sans merci aneb dobrodružné hledání horké stopy ve vzorku pih v jejím výstřihu.
Ve výstřižcích encyklopedie -kompendia- encyklik.

Družné první i další dámy každodenních diktátorů.
Stopy rtěnky na zadních stranách zrcadel a bílý králík.
Rudé šarlatové figury ve hře bohyní,
křesťanské mistérium podle Salomé a tvář zrůyněná tůze zrnitým záznamem příběhů Markéty Dallavayové.

Zaznamenáno formou stepu agapurňákem škraboškovým zovoucím se Krabat.

Dosáhneme-li shody podnětu s pčísudkem, může dojít k zařednutí, zabřeznutí či zakvetení v v neohraničeném rámci umaginace.

Prosím povšiměte si chytře využitého oximoronu v poslední větě tohoto příběhu umění, vzešlého ze soustavného ironizování archetypu (čti arci vtipu) umělce, tety toho nejlepšího, co dala orgastická chemie plastů ženám, jakožto hračky.

>>mám-li, zde pozvedám ibrátor k publiku a mířím jím na jednotlivé posluchače<<

Pro chíle vítaného odloučení od lásky,
chtíče,
rozílných platů a neplánovaných početí.
(oč pečlivěji jsou pak plánovány potraty)

Zde drazí přátelé, dovolte mi ukončit jedno nepochopitelné souvětí a začít bohapustý diktát teorie umění...

Dovolte mi tedy závěrem říct, že děti, nevojáci, květiny a zvířata mají toto představení za polovic a od vás ostatních očekáváme naprosté zřeknutí se statl pozemských, ve prospěch nás, universálních dědiců destruktivní povahy.
Dědiců kapacit, jako byl Adolf Hitler, soudruzi a pionýři úspěšných zítřkú s lidskou marží,
ti všichni působíce v kabaretech,
v duu.

Ano poznáváte správně, toto není nikdo jiný než soudruh Stalin a toto zde, je soudruh Lenin

>> deklamující pozvedá k publiku svaté obrázky, kříž s ježíšem, křižuje se, ježíš má namalovaný knírek, che guevara má vystřižené jedno oko a místo něj se prodírá prst, Margaret Tatcherová, opět s knírem<<

A teď milý přátelé a přítelkyně...
... k tomu nám dopomáhej bůh.

>>ukazuje obrázky goril, ideálně si  nasazuje opičí masku, obrazy lidoopů jsou promítány na stěny<<

Je hroznej tenhle stát (červená na semaforu: kurva stát, KURVA STÁT, kurva stát)...
Je hroznej tenhle stát,
když musíš se dívat, bavit se od srdce,
lhát,
a vesele si zpívat1

(Děkujeme za pozornost, ukláníme se, ztrháváme masky, úsměvy se rozšiřují, až připomínají škleb, někdo snad má i plastikové dětské upírské zuby...)


Znovu otevřeno

Pochybuju, že ještě existuje někdo, kdo by tenhle blog měl ve své RSS čtečce, pokud se však pletu, budu rád, pokud zanecháte komentář pod tímhle příspěvkem.

Poslední dobou bylo vlastně veskrze jedno, jestli někde blog mám nebo nemám, protože jsem se rozhodl vrátit se k jedné z nejstarších a nejuniversálnějších technologií, tedy k e-mailu. Prostě jsem posílal e-maily lidem, kterým jsem něco chtel.

Těžko říct, jestli budu mít náladu něco sem psát, možná ano a proto tenhle blog znovu probouzím po smrti posterous.com. Zkoušel jsem přemigrovat na wordpress, ale nějak se mi to úplně nezdačilo, protože import měl extrémní problmémy s českými znaky a opravovat několik desítek článků mi prostě nepřipadne časově únosné. Tak tedy proto jsem znova tady, aby se zachovalo alespoň něco, ze stracených dat. Taky už si nemůsím znovu hrát s designem CSS a vůbec, je to vlastně řešení z lenosti.

Tak tedy pokud chcete, můžete zase začít sledovat mou samomluvu, proloženou nesmysly typu poesie, recenze, nebo jen tak poznámky o životě na planetě zemi.

6/01/2010

Stastny konec tohohle blogu / Happy End of this blogAhoj vsichni,

kdo jste snad jeste vydrzeli a meli tenhle blog ve sve ctecce.
Pred nekolika dny jsem nasel sluzbu, ktera mne svou jednoduchosti a moznosti posilat texty emailem uspokojuje vice nez blogspot, navic je to asi trochu snaha nemit vsechny sve texty na jednom miste... tedy pridejte si prosim do bookmarky tenhle blog: http://overdrive23.posterous.com/ potazmo do RSS ctecky tenhle feed: http://overdrive23.posterous.com/rss.xml

Blog bude stridave cesky i anglicky, anglicke texty boudou oznacovany tagem: ENG, ceske tagem CZECH.

Budu rad, kdyz budete komentovat a cist, kdyztak se ozvete, pokud sami pisete sve blogy, rad budu cist.

Vice oficialni blog pro sirsi verejnost: http://petru.blog.idnes.cz/ a jeho RSS: http://petru.blog.idnes.cz/rss/

========

Hello all of my readers ,
[funny, because this is first English note here].
I'm really happy that some of you still have this blog in your RSS feed reader. Few days back I have found better service and I like to be little bit more decentralized too, so now all of my comments and posts will be available at this page http://overdrive23.posterous.com/ or you can use this RSS feed: http://overdrive23.posterous.com/rss.xml

Blog will be written usually in English [texts will be tagged ENG], some texts [mainly imported from this page but probably some new too will be tagged CZECH and will be written in Czech].

If you are posting something interesting somewhere, please let me know about your page or blog, I will be happy to have possibility to read and comment.

More official blog for public, but just in Czech language http://petru.blog.idnes.cz/ and RSS feed: http://petru.blog.idnes.cz/rss/